Sitemap
cz:credits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:credits [2017/01/06 09:30]
cz:credits [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +======Historie programu OOFEM a lidé, kteří za ním stojí======
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​Historie programu OOFEM\\ a lidé, kteří za ním stojí</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +[[en:​credits#​history|Historie]] | [[en:​credits#​thanks|Lidé]]
 +
 +/* anchor plugin is not available for automatic install
 +{{anchor:​history:​}}
 +*/
 +<​html><​a name="​history"></​a></​html>​
 +
 +Vývoj programu OOFEM začal v roce 1997 jako součást doktorské
 +disertační práce Bořka Patzáka, která se zabývala modelováním
 +betonových konstrukcí. Od té doby je program aktivně vyvíjen zejména v
 +rámci vědecké činnosti na [[http://​mech.fsv.cvut.cz/​|katedře mechaniky]] ​
 +[[http://​www.fsv.cvut.cz/​|Stavební fakulty]] [[http://​www.cvut.cz/​|ČVUT]].
 +
 +Pár slov o počátcích od původního autora (Bořka Patzáka): Na začátku
 +své práce jsem stál před rozhodnutím,​ zda použít nějaký existující kód
 +či napsat vlastní. Hlavním důvodem pro mé rozhodnutí byl fakt, že
 +existující kódy byly velmi špatně rozšiřitelné a většinou vůbec neměly
 +modulární strukturu. Navíc mě v té době oslovilo objektově orientované
 +programovaní. První inspirace přišla v roce 1993, kdy jsem objevil
 +projekt [[http://​www.zace.com/​femobj.htm|FEM_Object]],​ jeden z vůbec
 +prvních objektově orientovaných kódů pro metodu konečných prvků
 +(Autoři T. Zimmermann a Y. Dubois-Pelerin). A tak jsem začal psát
 +vlastní kód. Během následujících let byl kód dále rozšiřován až do
 +dnešní podoby. To vše díky úžasné podpoře a pochopení mé rodiny, mého
 +šéfa (Zdeňka Bittnara) a řadě projektů, v jejichž rámci jsem mohl
 +tento program dále rozvíjet. V dnešní době má OOFEM za sebou více než
 +10 let aktivního vývoje a je běžně využíván pro řešení praktických
 +úloh a na řadě univerzit k vědecké práci. Jeho kód tvoří více než 220
 +tisíc řádek v C++. 
 +
 +--------
 +
 +/* anchor plugin is not available for automatic install
 +{{anchor:​thanks:​}}
 +*/
 +<​html><​a name="​thanks"></​a></​html>​
 +
 +===Lidé, kteří se podíleli na vývoji tohoto ​ programu===
 +
 +Těmto lidem patří poděkování,​ protože věnovali výsledky své práce komunitě a často pracovali ve svém volném čase
 +bez nároku na odměnu.
 +
 +**[[http://​mech.fsv.cvut.cz/​~bp/​|Bořek Patzák]]**,​ (architekt OOFEMu, vedoucí projektu a hlavní vývojář)\\
 +**Zdeněk Bittnar** (poděkování za vzájemné konzultace a podporu)\\
 +**[[http://​cml.fsv.cvut.cz/​~milan/​|Milan Jirásek]]**,​ (Sloanův algoritmus minimalizace pásu, mnoho stimulujících diskuzí)\\
 +**[[http://​bittnar.info| Petr Bittnar]]** (pomoc s přípravou webové prezentace)\\
 +**Simon Rolshoven**,​ (Drucker Prager plasticity model)\\
 +**Ladislav Svoboda**, (zavěšené uzly, implementace cct3d a tr_shell01 prvků)\\
 +**Jaroslav Kruis**, (implementace některých prvků)\\
 +**Jiří Němeček**,​ (microplane model)\\
 +**Peter Grassl**, (vylepšení prvku truss2d, model concreteDPM pro beton)\\
 +**Richard Vondráček**,​ (Direct Sparse Solver)\\
 +**Jose E. Roman, Francisco Alvaro**, (SLEPc interface)\\
 +**Růžena Chamrová**,​ (implementace XFEM rozšíření)\\
 +**[[http://​mech.fsv.cvut.cz/​~dr|Daniel Rypl]]**, (subdivision ve 3D, spolupráce na IGA modulu)\\
 +**[[http://​mech.fsv.cvut.cz/​~smilauer|Vít Šmilauer]]**,​ (homogenizace,​ rozhranní k CEMHYDu, ortotropní model poškození)\\
 +**Martin Horák**, (geometricky nelineární formulace řady prvků)\\
 +**Petr Havlásek**,​ (implementace modelu dotvarování B3 založená na solidifikační teorii)\\
 +**Filip Kolařík**,​ (P2P1 Taylor Hood element)\\
 +**Mathieu Charlebois** (Ortotropní elastoplastický model s isotropním poškozením)\\
 +**Mikael Öhman** (Víceúrovňové modely, modely proudění s volnou hladinou a povrchovým napětím)\\
 +**Jim Brouzoulis** (Delaminace a šíření trhlin použitím XFEM v kompozitních skořepinách)\\
 +**Carl Sandström** (Výpočetní homogenizace pro propojení Stokesova a Darcyho proudění)\\
 +**Martin Fagerström** (Implementace kohezivního modelu pro modelování delaminace kompozitů)\\
 +**Erik Svenning** (Modelování šíření trhlin s využitím XFEM)\\
 +<!--
 +**Darwin Martínez** a **Oswaldo Meneses**, (překlad uživatelského manuálu do Španělštiny)
 +-->
 +
 +Pokud Vás tento projekt zaujal a uvažujete o jeho podpoře, pak máte
 +řadu možností, jak pomoci a přispět k dalšímu rozvoji. Podívejte se
 +[[cz:​help_wanted|sem]].
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/credits.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)