OOFEM - objektově orientovaný program pro analýzu metodou konečných prvků

| en | cz |

OOFEM Download

Nejnovější verze (2.4):

TypeFileSHA-1 checksumDownload counter
Sourcesoofem-2.4.zip0305dc3596cc57c2003602c7d6a5443a9357133d
Linux binaries (x86_64)oofem_2.4_x86_64.tar.gz859fe08676e170f8c6e1100d6bf396e668105e8c
Linux deb package (x86_64)oofem_2.4_x86_64.deb229cabfd584b3a584f433bc1771f4a7e222ca887
Windows AMD64 binaryoofem_2.4_AMD64.zip0043bcaae58c52e7dd2f2cfbd01327db61838c1e

Poznámka: binární balíčky obsahují pouze řešič (seriová verze, s podporou iml).

Starší verze programu OOFEM (pouze zdrojové kódy):

Podívejte se také do souboru obsahujícím seznam změn.

Můžete také využít git repozitář a to jak pro stažení aktuální vývojové verze, tak i pro přístup k celé historii zdrojových kódů. Více se o přístupu do repozitáře můžete dozvědět zde (v angličtině).

Prosím, věnujte pozornost souboru README, který je součástí každé distibuce. Najdete zde instalační návod a další užitečné informace. Instalační instrukce jsou také na OOFEM wiki.
Dokumentace k programu je součástí každé distribuce.

Grafický postproceser (oofeg) vyžaduje instalaci knihoven ELIXIR a Ckit, jejichž autorem je Petr Krysl. Originální verze těchto knihoven je k dispozici ke stažení z těchto stránek. OOFEM vyžaduje však upravenou verzi těchto knihoven, které jsou k dispozici zde:

Odkazy na další užitečný software, který můžete potřebovat:

  • http://www.open-mpi.org/ Open MPI - efektivní, volně dostupná a přenositelná implementace MPI.
  • PETSC - Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation.
  • ParaView: Parallel Visualization Application
  • IML++ (knihovna iteračních metod)
  • Paralelní verze OOFEMu (poofem) vyžaduje instalaci knihovny MPI. Pokud na vašem systému již není k dispozici, doporučujeme instalovat Open MPI - efektivní, volně dostupnou a přenositelnou implementaci MPI (http://www.open-mpi.org/).