OOFEM - objektově orientovaný program pro analýzu metodou konečných prvků

| en | cz |

OOFEM Download

Nejnovější verze (2.3):

TypeFileSHA-1 checksumDownload counter
Sourcesoofem-2.3.zip65c6f48303477a9e8d26d2bfd6f16dd2bb6fb58c
Linux binaries (x86_64)oofem_2.3_x86_64.tar.gz83398cac729110b98b244eb67cd4489d5bfcd2a3
Linux deb package (x86_64)oofem_2.3_x86_64.deb558820451f47192f049385683e4859d43099cadb
Windows x86 binaryoofem_2.3_x86_win.zip9b955978feeae1758d5c1b0563f485c0167ae9a4

Poznámka: binární balíčky obsahují pouze řešič (seriová verze, s podporou iml a dss řešičů).

Starší verze programu OOFEM (pouze zdrojové kódy):

Podívejte se také do souboru obsahujícím seznam změn.

Můžete také využít git repozitář a to jak pro stažení aktuální vývojové verze, tak i pro přístup k celé historii zdrojových kódů. Více se o přístupu do repozitáře můžete dozvědět zde (v angličtině).

Prosím, věnujte pozornost souboru README, který je součástí každé distibuce. Najdete zde instalační návod a další užitečné informace. Instalační instrukce jsou také na OOFEM wiki.
Dokumentace k programu je součástí každé distribuce.

Grafický postproceser (oofeg) vyžaduje instalaci knihoven ELIXIR a Ckit, jejichž autorem je Petr Krysl. Originální verze těchto knihoven je k dispozici ke stažení z těchto stránek. OOFEM vyžaduje však upravenou verzi těchto knihoven, které jsou k dispozici zde:

Odkazy na další užitečný software, který můžete potřebovat:

  • http://www.open-mpi.org/ Open MPI - efektivní, volně dostupná a přenositelná implementace MPI.
  • PETSC - Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation.
  • ParaView: Parallel Visualization Application
  • IML++ (knihovna iteračních metod)
  • Paralelní verze OOFEMu (poofem) vyžaduje instalaci knihovny MPI. Pokud na vašem systému již není k dispozici, doporučujeme instalovat Open MPI - efektivní, volně dostupnou a přenositelnou implementaci MPI (http://www.open-mpi.org/).