Sitemap
cz:funding

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:funding [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +======Poděkování======
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​Poděkování</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +Program OOFEM je vyvíjen na
 +
 +  * (1997-dosud) [[http://​www.cvut.cz|Českém vysokém učení technickém v Praze]], [[http://​www.fsv.cvut.cz|Fakultě stavební]],​ [[http://​mech.fsv.cvut.cz|Katedře mechaniky]]
 +  * (2010-dosud) [[http://​www.chalmers.se/​en|Chalmers University of Technology]],​ Department of Applied Mechanics, [[http://​www.chalmers.se/​am/​EN/​research/​divisions/​material-computational|Division of Material and Computational Mechanics]].
 +
 +Vývoj programu byl částečně podporován následujícími projekty a granty:
 +
 +  * **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**,​ projekt MSM 210000003 and MSM 6840770003: "The Development of Algorithms of Computational Mechanics and their Application in Engineering"​
 +  * **Grantová agentura České Republiky** - Projekty č.: 103/​97/​P106,​ 103/​97/​K003,​ 103/​04/​1394,​ and 103/​06/​1845.
 +  * **CEC Brussels**, Contract No. PL 964440.
 +  * **LMAT**, [[http://​www.lmat-uk.com|www.lmat-uk.com]],​ Vylepšená podpora kompozitních materiálů
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/funding.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)