Sitemap
cz:gallery

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:gallery [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~CLOSETOC~~
 +
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +=====OOFEM -- Galerie=====
 +<*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​OOFEM - Galerie</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +Na této stránce najdete ukázky zajímavých problémů, pro jejichž řešení byl použit program OOFEM.
 +
 +===Příklady paralelních výpočtů, ilustrujících také škálovatelnost===
 +
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​3pbt-par/​3pbt.html|Analýza šíření trhliny v 3D modelu trámu s nelokálním modelem]]**//​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​brazil2d-dlb/​brazil2d-dlb.html|Paralelní,​ adaptivní analýza brazilského testu (2D) s dynamickým vyrovnáváním zátěže]]**//​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​anchor3d-dlb/​anchor3d-dlb.html|Paralelní,​ adaptivní analýza vztahování kotvy (3D) s dynamickým vyrovnáváním zátěže]]**//​
 +
 +<​!--  ​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​3pbt-par-microp/​results.html|Analýza 3D modelu s mikroploškovým materiálem (microplane model)]]**//​
 +-->
 +
 +====Příklady ilustrující adaptivní analýzu====
 +
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​3pbt-adapt/​3pbt.html|2D analýza tříbodového ohybu]]**//
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​4pbtmdm-adapt/​4pbtmdm.html|Analýza čtyřbodového ohybu s anisotropním modelem poškození]]**//​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​nooru-mohamed/​Nooru-Mohamed_test.html|Simulace Nooru-Mohamed testu]]**//
 +
 +<​!--  ​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​4pbt-adapt/​4pbt.html|2D analýza čtyřbodového ohybu s modelem isotropního poškození]]**//​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​3pbt3d-adapt/​3pbt-adapt.html|3D analýza tříbodového ohybu]]**//
 +-->
 +
 +====Další příklady aplikací====
 +
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​nlocstiffdemo/​index.html|Konsistentní tečná matice pro nelokální modely a její numerické aspekty]]**//​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​bdam2d/​bdam2d.html| Simulace kolapsu vodního sloupce - nestlačitelné proudění s volnou hladinou]]**//​
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​npp/​npp.html| Predikce dlouhodobého chování kontejmentu jaderné elektrárny]]**//​
 +
 +  * [[http://​www.oofem.org/​wiki/​doku.php#​gallery_screenshots|Další příklady aplikací od uživatelů OOFEMu]]
 +
 +===Screen Shots===
 +
 +Následující obrázky ilustrují použití programu oofeg (grafického postprocessoru) pro různé typy problémů.
 +
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​screenshots/​koyna.dam.gif| Analýza kolapsu přehrady Koyna Dam]]**//
 +  * //​**[[http://​www.oofem.org/​gallery/​screenshots/​4pbt.gif| Analýza rozvoje poškození u čtyřbodového testu]]**//
 +
 +{{  http://​www.oofem.org/​images/​oofempb.gif|Powered by oofem.org}}
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
 +
  
cz/gallery.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)