Sitemap
cz:license

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:license [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +======Licence OOFEMu======
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​Licence OOFEMu</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP centeralign>​
 +<typo fs:150%; fw:​bold;>​OOFEM,​ object oriented FEM code</​typo>​\\
 +<typo fs:125%; fw:​bold;>​Copyright (c) 1993-2010 Borek Patzak</​typo>​
 +
 +Tato knihovna je svobodný software; můžete ji šířit a upravovat
 +v souladu s podmínkami GNU Lesser General Public License,
 +tak jak ji vydala nadace Free Software Foundation; buď verze 2.1
 +této licence, anebo (dle svého uvážení) kterékoli pozdější verze.
 +
 +Tato knihovna je šířena v naději, že bude užitečná,​ avšak
 +BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce i bez předpokládané záruky
 +OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
 +Pro další podrobnosti viz GNU Lesser General Public License.
 +
 +Spolu s touto knihovnou jste měli obdržet kopii GNU Lesser General
 +Public License; pokud se tak nestalo, pište na Free Software Foundation,
 +Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 ​ USA.
 +
 +Úplné znění [[http://​www.gnu.org/​licenses/​lgpl-2.1.html|GNU Lesser
 +General Public License verze 2.1]]  najdete na stránkách
 +[[http://​www.gnu.org/​licenses/​licenses.html|GNU.org]] (v angličtině). ​
 +Její kopie je také součástí každé distribuce (v souboru COPYING.txt).
 +</​WRAP>​
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/license.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)