Sitemap
cz:manual

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~CLOSETOC~~
 +
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +=====OOFEM - Manuály=====
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​OOFEM - Manuály</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +Na této stránce najdete dokumentaci k nejnovější verzi programu OOFEM, odkazy na
 +publikace, které byly o tomto programu napsány. ​ Také zde najdete
 +odkazy na kurz OOFEMu a další užitečné programy a nástroje, které Vám mohou pomoci. ​
 +
 +**Upozornění:​** Vlastní dokumentace je k dispozici pouze v anglickém jazyce. ​
 +
 +====Dokumenty OOFEMu====
 +
 +  * //**OOFEM: Input Data Format Specification**,​ available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​oofemInput/​html/​oofemInput.html|HTML (online)]], [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​oofemInput/​oofemInput.pdf|PDF]],​ and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​oofemInput/​oofemInput.ps|PostScript]].//​
 +  * //**Element Library Manual**, available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​elementlibmanual/​html/​elementlibmanual.html|HTML (online)]], [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​elementlibmanual/​elementlibmanual.pdf|PDF]],​ and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​elementlibmanual/​elementlibmanual.ps|PostScript]].//​
 +  * //​**Material Model Library Manual**, available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​matlibmanual/​html/​matlibmanual.html|HTML (online)]], [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​matlibmanual/​matlibmanual.pdf|PDF]],​ and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​matlibmanual/​matlibmanual.ps|PostScript]].//​
 +  * //​**Extractor Input Data Format Specification**,​ available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​extractorInput/​html/​extractorInput.html|HTML (online)]], [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​extractorInput/​extractorInput.pdf|PDF]],​ and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​extractorInput/​extractorInput.ps|PostScript]].//​
 +  * //**OOFEM Programmer'​s manual**, available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​programmer/​html/​programmer.html|HTML (online)]], [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​programmer/​programmer.pdf|PDF]],​ and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​programmer/​programmer.ps|PostScript]].//​
 +  * //**The OOFEM reference manual** (including OOFEMlib) is available [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​oofemrefman/​index.html|online here]].//
 +<​!--  ​
 +  * //​**OOFEMlib reference manual** is available [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​oofemlibrefman/​index.html|online here]].//
 +-->
 +
 +====Publikace o OOFEMu====
 +
 +  * B. Patzák: **OOFEM - an object-oriented simulation tool for advanced modeling ​ of materials and structures**. //Acta Polytechnica//,​ 52(6):​59--66,​ 2012.
 +  * B. Patzák and D. Rypl: **Object-oriented,​ parallel finite element framework with dynamic load balancing**. //Advances in Engineering Software//, 47(1):​35--50,​ 2012.
 +  * D. Rypl and B. Patzák: **From the finite element analysis to the isogeometric analysis in an object oriented computing environment**. //Advances in Engineering Software//, 44(1):​116--125,​ 2012. doi:​10.1016/​j.advengsoft.2011.05.032.
 +  * B. Patzak and D. Rypl: **Parallel adaptive finite element computations with dynamic load balancing**. //In B. H. V. Topping, L. F. Costa Neves, and R. C. Barros, editors, Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing//,​ Stirlingshire,​ United Kingdom, 2009. Civil-Comp Press. paper 114.
 +  * B. Patzak: **OOFEM: A parallel finite element toolkit**. //In B. H. V. Topping, editor, ​ CD-ROM Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering//,​ Pecs, Hungary, 2009. Civil-Comp Press. ISSN: 1759-3433, ISBN: 978-1-905088-29-4.
 +  *R. Chamrová and B. Patzák: **Object-oriented programming and the extended finite-element method**.// Engineering and Computational Mechanics//,​ 163(EM4):​271--278,​ 2010.
 +  * B. Patzak and Z. Bittnar. ​ **OOFEM: An object oriented framework for finite element analysis**. //In B.H.V. Topping and C.A. Mota Soares, editors, ​ CD-ROM Proceedings of The Fourth International Conference on Engineering Computational Technology//,​ Lisbon, Portugal, 2004. Civil Comp Press.
 +  * B. Patzak and M. Jirasek: **Adaptive resolution of localized damage in quasibrittle materials**. //Journal of Engineering Mechanics Division ASCE//, 130:​720--732,​ 2004.
 +  * M. Jirasek and B. Patzak. **Consistent tangent stiffness for nonlocal damage models**. //Computers and Structures//,​ 80(14--15):​1279--1293,​ June, 2002.
 +  * B. Patzak,D. Rypl, and Z. Bittnar: **Parallel explicit finite element dynamics with nonlocal constitutive models**. //Computers and Structures//,​ 79 (26--28), 2287--2297, 2001.
 +  * B. Patzak and Z. Bittnar: **Design of object oriented finite element code**. //Advances in Engineering Software//, 32(10--11), 759--767, 2001.
 +
 +Můžete se podívat také na [[http://​www.oofem.org/​wiki/​doku.php?​id=publications|seznam publikací vzniklých s podporou OOFEMu]] na [[http://​www.oofem.org/​wiki/​doku.php|OOFEM wiki]].
 +
 +====Kurz OOFEMu====
 +
 +Vytvořil jsem krátký úvodní kurz, jenž byl organizován na EPFL Lausanne, UPM Madrid a Universidade Nova de Lisboa. Hlavní náplň kurzu tvořila následující témata:
 +
 +  * Úvod: obecná struktura programu a jeho hlavní vlastnosti, dostupné zdroje informací.
 +  * Struktura návrhu: celková filozofie, principy, podrobný popis klíčových částí a jejich filozofie: reprezentace problému, třídy reprezentující numerické metody, reprezentace materiálů,​ modelů průřezů, prvků, atd.
 +  * Instalace: závislosti,​ vlastní překlad, testování.
 +  * Používání programu: popis vstupních dat, spuštění výpočtu, zpracování výsledků, postprocessing.
 +  * Praktická sekce: dle požadavků účastníků - praktická implementace konkrétního rozšíření (materiálový model, konečný prvek).
 +
 +<!--
 +Prezentaci si můžete prohlédnout [[http://​www.oofem.org/​resources/​oofemcourse/​index.html|zde]].
 +-->
 +
 +====Užitečné programy====
 +
 +  * //​[[http://​mech.fsv.cvut.cz/​~dr/​t3d.html|T3d]]:​ Generátor sítí, autor [[http://​mech.fsv.cvut.cz/​~dr/​dr.html|Daniel Rypl]]//
 +  * //​[[http://​www-unix.mcs.anl.gov/​petsc/​|PETSc]]:​ Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation//​
 +  * //​[[http://​www.grycap.upv.es/​slepc/​|SLEPc]]:​ Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations//​
 +  * //​[[http://​math.nist.gov/​iml++/​|IML++]]:​ knihovna šablon iteračních řešičů//​
 +  * //​[[http://​mayavi.sourceforge.net/​|MayaVi]]:​ jednoduchý,​ ale nesmírně mocný nástroj pro visualizace//​
 +  * //​[[http://​www.paraview.org/​|ParaView]]:​ Parallel Visualization Application//​
 +
 +====Užitečné nástroje====
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/manual.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)