Sitemap
cz:oldnews

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:oldnews [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +/* ~~CLOSETOC~~ */
 +
 +/* caution: horizontal rules interfere with expanded content (even if not over the whole page width) ​
 +            similarly boxes (except WRAP box) and blocks do */
 +
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +======Starší novinky OOFEMu======
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​Starší novinky OOFEMu</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====08/​02/​2013====
 +
 +===Vydána nová stabilní verze 2.2 programu OOFEM===
 +</​WRAP>​
 +
 +Hlavní novinky:
 +
 +  * Nový konstitutivní model kombinující poškození a plasticitu v gradientní i nelokální formulaci, nové prvky pro gradientní plasticitu s poškozením.
 +  * Přidány nové okrajové podmínky popisující pokluz s třením, penetrace s odporem a isotropní povrchové napětí pro problémy proudění.
 +  * Volitelné využití knihovny LAPACK pro některé maticové operace, aktualizace PETSc rozhranní na verzi 3.2 a jeho optimalizace.
 +  * A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na [[en:​changelog|seznam změn]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====30/​11/​2012====
 +
 +===OOFEM version controll system migrated from svn to Git===
 +</​WRAP>​
 +
 +  * Na základě požadavků řady aktivních vývojářů,​ OOFEM přechází na Git, distribuovaný systém správy verzí. ​
 +  * Více si o tomto kroku můžete přečíst na [[http://​www.oofem.org/​wiki/​doku.php?​id=git-transition|oofem wiki]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====22/​12/​2011====
 +
 +===Vydána nová stabilní verze 2.1 programu OOFEM===
 +</​WRAP>​
 +
 +Hlavní novinky:
 +
 +  * Nový konstitutivní model kombinující poškození a plasticitu v gradientní i nelokální formulaci, nové prvky pro gradientní plasticitu s poškozením.
 +  * Přidány nové okrajové podmínky popisující pokluz s třením, penetrace s odporem a isotropní povrchové napětí pro problémy proudění.
 +  * Volitelné využití knihovny LAPACK pro některé maticové operace, aktualizace PETSc rozhranní na verzi 3.2 a jeho optimalizace.
 +  * A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na [[en:​changelog|seznam změn]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====28/​03/​2011====
 +
 +===trac@oofem===
 +</​WRAP>​
 +
 +Zprovozněn systém pro hlášení a sledování chyb či požadavků na nová rozšíření,​ založený na projektu [[http://​trac.edgewall.org/​|Trac]].
 +OOFEM trac je přístupný na [[oofem:​https://​www.oofem.org/​trac|https://​www.oofem.org/​trac]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====10/​01/​2011====
 +
 +===unv2oofem===
 +</​WRAP>​
 +
 +Nově je k dispozici skript unv2oofem, který umožňuje převod
 +unv-souborů (SRDC'​s I-DEAS) do formátu oofem. UNV soubor je textový
 +soubor s popisem vstupních dat, používaný řadou konečně-prvkových
 +programů. Tento nástroj umožňuje požít například open source modeler z
 +projektu SALOME. Pro další podrobnosti se podívejte na stránky
 +[[http://​www.oofem.org/​wiki/​doku.php?​id=unv2oofem:​unv2oofem|unv2oofem]]
 +na oofem wiki. 
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====20/​11/​2010====
 +
 +===Vydána nová stabilní verze 2.0 programu OOFEM===
 +</​WRAP>​
 +
 +Hlavní novinky:
 +
 +  * Nová knihovna pro elastickou homogenizaci (Mori-Tanaka,​ self-konzistentní algoritmy).
 +  * Mnoho nových materiálových modelů: model hydratace cementu (CEMHYD3D), concreteDPM - model pro beton kombinující teorii poškození a plasticity, hyperelastický model pro velké deformace, anisotropní model trabekulární kosti kombinující teorii poškození a plasticity, isotropní elasto-plastický model s Misesovou podmínkou plasticity pro velké deformace. Vylepšení a rozšíření existujících modelů.
 +  * Nový modul pro isogeometrickou analýzu s podporou pro B-spline a NURBS interpolaci. Nové isogeometrické prvky pro rovinnou a 3D napjatost.
 +  * A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na [[en:​changelog|seznam změn]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====28/​7/​2009====
 +
 +===Vydána nová stabilní verze 1.9 programu OOFEM===
 +</​WRAP>​
 +
 +Hlavní novinky:
 +
 +  * Podpora pro adaptivní, paralelní výpočty s dynamickým vyvažování zátěže na jednotlivých procesorech
 +  * Nový algoritmus pro paralelní, adaptivní remeshing pro sítě z trojůhelníků a čtyřstěnů
 +  * Obecná podpora pro XFEM
 +  * Libovolné číslování uzlů a prvků
 +  * Podpora pro přidávání/​odebírání prvků v průběhu výpočtu
 +  * Přidáno rozhranní ke knihovně SLEPc (Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations)
 +  * A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na [[en:​changelog|seznam změn]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====3/​3/​2008====
 +
 +===Byla vydána nová stabilní verze 1.8 programu OOFEM===
 +</​WRAP>​
 +
 +Nová verze OOFEMu 1.8 je uvolněna ke stažení. Nové vlastnosti v této verzi:
 +
 +  * Nová modulárnější procedura překladu a instalace
 +  * Generická podpora pro dynamické vyvažování zátěže pro paralelní výpočty
 +  * Implementována 2D a 3D verze tzv. level set algoritmu pro sledování a reprezentaci materiálových rozhranní
 +  * A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na [[en:​changelog|seznam změn]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====20/​02/​2008====
 +
 +===OOFEM byl přidán do katalogu aplikací nabízených v rámci Network.com===
 +</​WRAP>​
 +
 +  * OOFEM byl přidán do
 + ​[[http://​www.network.com/​application.html|seznamu podporovaných aplikací služby Network.com]],​
 + což je soubor aplikací pro distribuované výpočty, které jsou nabízené v rámci služby
 + ​[[http://​www.network.com|Network.com'​s]] společnosti SUN. Více se můžete dočíst v
 + ​[[http://​www.sun.com/​aboutsun/​pr/​2008-02/​sunflash.20080214.1.xml|tiskové zprávě]] společnosti SUN. 
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====12/​11/​2007====
 +
 +===Spuštena Wiki projektu!===
 +</​WRAP>​
 +
 +  * Právě byla spuštěna [[http://​www.oofem.org/​wiki|wiki]],​ cílená na
 + ​podporu vzájemné spolupráce všech vývojářů a uživatelů OOFEMu, která
 + by měla poskytovat zkušenosti,​ návody a informace, jenž budou
 + ​využívány a rozšiřovány jejímy uživateli. Takže neváhejte a
 + ​podívejte se na ní, používejte jí a hlavně přispívejte! ​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====2/​3/​2007====
 +
 +===Přidáno fórum pro uživatele programu OOFEM, zpřístupnění repozitáře SVN===
 +</​WRAP>​
 +
 +  * S potěšením oznamuji že byl zprovozněn anonymní, veřejný read-only přístup do SVN repozitáře.
 + Díku tomu je umožněn přístup jak k aktuální vývojové verzi, tak i historii předcházejících verzí. ​
 + Více se můžete dočíst [[oofem:​miscellaneous/​svn.html|zde]].
 +  * Spuštěno nové fórum pro všechny uživatele OOFEMu s řadou kttegorií. Pokud se zaregistrujete,​ získáte možnost ​
 + ​poslat vaše dotazy a tím získat podporu od vývojářů a dalších uživatelů a další výhody.
 + ​Fórum je dostupné na [[http://​www.oofem.org/​forum|www.oofem.org/​forum]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====4/​11/​2006====
 +
 +===Nová verze OOFEMu 1.7===
 +</​WRAP>​
 +
 +Právě byla uvolněna nová oficiální verze 1.7 programu OOFEM. ​
 +
 +  * Nový algoritmus pro řešení nestlačitelného proudění, využívající SUPG/PSPG stabilizaci.
 +  * Přidána podpora pro modelování nestlačitelného proudění dvou nemísitelných kapalin ​
 + ​(včetně proudění s volnou hladinou) ve 2D, založená na Volume-of-Fluid (VOF) přístupu.
 +  * Přidán řídký přímý řešič (příspěvek R. Vondráčka). Pro konfiguraci skriptem configure použijte volbu %%--%%enable-dss.
 +
 +Pro více informací k této verzi se můžete podívat na [[en:​changelog|seznam změn]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====16/​04/​2004====
 +
 +===Official Release of OOFEM, version 1.5===
 +</​WRAP>​
 +
 +A quick summary of the new features in this version:
 +
 +  * Implemented serial and parallel interface to PETSC library
 +  * Linear and nonlinear static analyses can be run in parallel (requires PETSC support).
 +  * New mesage and error reporting. It support diferent log levels, filtering, multiple log objects, and counters for errors and warnings.
 +  * Improved and enhanced documentation.
 +
 +For detailed information see the [[en:​changelog|ChangeLog]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====20/​05/​2003====
 +
 +===Official Release of OOFEM, version 1.4===
 +</​WRAP>​
 +
 +Compared to the previous release (1.3) this new version has major enhancements in the following areas:
 + 
 +  * New **tm** module for solving transport problems. Current capabilities include stationary and transient (linear and nonlinear) analysis of heat and coupled heat and mass transfer problems for axisymmetric,​ two, and three dimensional cases.
 +  * Implemented general staggered problem, which allows to group basic problems together and to transfer and share the solution fields between basic subproblems.
 +  * Added new classes for FE interpolations and  stress and strain vectors facilitating implemantations of new elements and material models.
 +  * Added interface to serial version of SPOOLES sparse direct solver [[http://​www.netlib.org/​linalg/​spooles/​]].
 +  * Improved parsing of input files. Non-relevant tokens are detected and reported.
 +
 +For detailed information see the [[en:​changelog|ChangeLog]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====10/​12/​2001====
 +
 +===Official Release of OOFEM, version 1.3===
 +</​WRAP>​
 +
 +Compared to the previous release (1.2) this new version has major enhancements in the following areas:
 + 
 +  * Redesigned the input data parsing. Significantly improved the checking of input syntax.
 +  * Implemented direct load/​displacement control. The non-linear problem can be solved under direct control, indirect control, or their combination.
 +  * Implemented new efficient algorithm with significantly less memory requirements for internal structure allocation of coordinate based sparse matrices.
 +  * Added support for VTK data export.
 +  * Improved layer object removal and fixed the graphics flickering for several render modes in oofeg (post-processor).
 +  * New source directory structure.
 +
 +For detailed information see the [[en:​changelog|ChangeLog]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====06/​06/​2001====
 +
 +===The first public release of OOFEM, version 1.2 (under GNU GPL license) is available===
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====10/​08/​2000====
 +
 +  * Added links to program features and gallery, summarizing the OOFEM capabilities and illustrating some results
 +  * Draft of Material Model Library Manual [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​matlibmanual/​html/​matlibmanual.html|HTML (online)]] and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​extractorInput/​extractorInput.ps|PostScript]]. It describes the available material models and format of their input records. ​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====08/​10/​1999====
 +
 +===EXTRACTOR tool available===
 +</​WRAP>​
 +
 +  * Draft of EXTRACTOR Input Data Format Specification is now available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​extractorInput/​html/​extractorInput.html|HTML (online)]] and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​extractorInput/​extractorInput.ps|PostScript]]. It describes the input file format for extractor package, which is a package for automatic extraction of user-defined values from OOFEM output file.  ​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP box_def round>
 +<WRAP blue round 100% center>
 +====14/​04/​1999====
 +</​WRAP>​
 +
 +  * Draft of POOFEM Input Data Format Extension Specification is now available in [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​poofemInput/​html/​poofemInput.html|HTML (online)]] and [[http://​www.oofem.org/​resources/​doc/​poofemInput/​poofemInput.ps|PostScript]]. It describes the input file format extension for parallel analysis support.
 +  * Implemented parallel support for explicit dynamic computations. The parallelization is based on MPI message passing library. There are some interesting [[http://​www.oofem.org/​gallery/​3pbt-par/​3pbt.html|results available online]].  ​
 +  * There is [[http://​mech.fsv.cvut.cz/​T3d2oofem|t3d2oofem]] package available (written by [[http://​mech.fsv.cvut.cz/​~dr/​dr.html|Daniel Rypl]]). It converts T3d output to OOFEM input. The partitioning for parallel computations is supported by a [[http://​mech.fsv.cvut.cz/​T3d2poofem|t3d2poofem]] clone and is done using METIS library. ​
 +</​WRAP>​
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/oldnews.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)