OOFEM - program pro výpočty metodou konečných prvků

| en | cz |

Vítejte na oficiálních stránkách projektu OOFEM

OOFEM je volně šiřitelný program pro řešení multifyzikálních problémů metodou konečných prvků s objektově orientovanou architekturou pro řešení úloh mechaniky pevné fáze, transportních jevů a mechaniky tekutin.

Cílem projektu je vývoj efektivního a robustního nástroje pro výpočty metodou konečných prvků a zároveň poskytnout modulární a rozšiřitelné prostředí pro další vývoj. Projekt OOFEM je aktivně vyvíjen od roku 1997 na katedře mechaniky Stavební fakulty ČVUT a je šířen pod GNU Lesser General Public (LGNU) licencí.

Aktuální verze programu OOFEM je 2.3; uvolněná 12. února 2014

Zde najdete seznam posledních novinek. Kdykoliv se objeví nová verze, aktualizace, nebo dojde k důležité události, bude ohlášena právě zde.

15/02/2016

Vydána nová stabilní verze 2.4 programu OOFEM

Hlavní novinky:
 • Nové typy problémů: StaticStructural, TransientTransport a analýza deplanace průřezu (FreeWarping).
 • Rozhranní pro MKL Pardiso řešič, podpora blokových matic v PETSc.
 • Nové prvky pro mechanickou analýzu: MITC4 a trshell02 skořepinov0 prvky.
 • Podpora pro globální kondenzaci stupnů volnosti.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat do ChangeLogu.

12/02/2014

Vydána nová stabilní verze 2.3 programu OOFEM

Hlavní novinky:
 • Modelování šíření kohezivních trhlin ve 2D pomocí XFEM.
 • Specifikace okrajových podmínek, průřezů a pod. pomocí výčtů (sets).
 • FE^2 podpora pro nestlačitelné proudění kapalin.
 • Rozšířená podpora geometrické nelinearity pro mnoho stávajících prvků.
 • Nové prvky pro mechanickou analýzu: 3D wedges, deskový DKT prvek a prvek pro rovinnou napjatost s rotacemi kolem normály.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat do ChangeLogu.
Starší novinky můžete najít zde (v angličtině).