Sitemap
cz:oofem

This is an old revision of the document!


Vítejte na oficiálních stránkách
projektu OOFEM

OOFEM je volně šiřitelný program pro řešení multifyzikálních problémů metodou konečných prvků s objektově orientovanou architekturou pro řešení úloh mechaniky pevné fáze, transportních jevů a mechaniky tekutin.

Cílem projektu je vývoj efektivního a robustního nástroje pro výpočty metodou konečných prvků a zároveň poskytnout modulární a rozšiřitelné prostředí pro další vývoj. Projekt OOFEM je aktivně vyvíjen od roku 1997 na katedře mechaniky Stavební fakulty ČVUT a je šířen pod GNU Lesser General Public (LGNU) licencí.

Aktuální verze programu OOFEM je 2.4 uvolněná 15. února 2016


Zde najdete seznam posledních novinek. Kdykoliv se objeví nová verze, aktualizace, nebo dojde k důležité události, bude ohlášena právě zde.

15/02/2016 - Vydána nová stabilní verze 2.4 programu OOFEM

Hlavní novinky:

 • Nové typy problémů: StaticStructural, TransientTransport a analýza deplanace průřezu (FreeWarping).
 • Rozhranní pro MKL Pardiso řešič, podpora blokových matic v PETSc.
 • Nové prvky pro mechanickou analýzu: MITC4 a trshell02 skořepinov0 prvky.
 • Podpora pro globální kondenzaci stupnů volnosti.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn (v angličtině).

12/02/2014 - Vydána nová stabilní verze 2.3 programu OOFEM

Hlavní novinky:

 • Modelování šíření kohezivních trhlin ve 2D pomocí XFEM.
 • Specifikace okrajových podmínek, průřezů apod. pomocí výčtů (sets).
 • FE^2 podpora pro nestlačitelné proudění kapalin.
 • Rozšířená podpora geometrické nelinearity pro mnoho stávajících prvků.
 • Nové prvky pro mechanickou analýzu: 3D wedges, deskový DKT prvek a prvek pro rovinnou napjatost s rotacemi kolem normály.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn (v angličtině).


Starší novinky můžete najít zde.

Pokud nás chcete kontaktovat, pište na oofem@fsv.cvut.cz.
© 2003-2016 Bořek Patzák
Všechna práva vyhrazena

Počitadlo přístupů: AmazingCounters.com (od května 2002)

cz/oofem.1483691424.txt.gz · Last modified: 2017/01/06 09:30 by 127.0.0.1