Sitemap
cz:referencing_oofem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:referencing_oofem [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +======Jak citovat OOFEM ?======
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​Jak citovat OOFEM</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +Pokud používáte OOFEM, zvláště pokud jej využíváte pro skutečné
 +projekty, dejte mi o tom vědět. Krátký dopis nebo e-mail pro mne
 +znamená velmi mnoho. Čím více budu vědět o uživatelích tohoto
 +programu, tím spíše mohu ospravedlnit čas, který věnuji vývoji tohoto
 +programu. Pokud budete publikovat článek či práci obsahující výsledky
 +dosažené pomocí programu OOFEM, nezapomeňte uvést odkaz na tento
 +program.
 +
 +**Jako odkazy na OOFEM v literatuře,​ uvádějte prosím následující:​**
 +
 +  * B. Patzák. **OOFEM - an object-oriented simulation tool for advanced modeling ​ of materials and structures**. //Acta Polytechnica//,​ 52(6):​59--66,​ 2012.
 +  * B. Patzák and D. Rypl. **Object-oriented,​ parallel finite element framework with dynamic load balancing**. //Advances in Engineering Software//, 47(1):​35--50,​ 2012.
 +  * B. Patzák and Z. Bittnar. **Design of object oriented finite element code**. //Advances in Engineering Software//, 32(10--11):​759--767,​ 2001.
 +
 +**Navíc, můžete uvést také odkaz na webové stránky** ​
 +
 +  * B. Patzák, **OOFEM project home page**. //​%%http://​www.oofem.org%%//,​ 2000.
 +
 +Výše uvedené odkazy ve formátu BibTEX jsou k dispozici [[cz:​referencing_oofem_bibtex|zde]].
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/referencing_oofem.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)