Sitemap
cz:statistics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:statistics [2017/01/06 09:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +/* do not put into content
 +======Statistika projektu OOFEM======
 +*/
 +<typo fs:200%; fw:​bold;>​Statistika projektu OOFEM</​typo>​
 +</​WRAP>​
 +
 +[[http://​www.ohloh.net|Ohloh]] je projekt, který sleduje open-source
 +projekty. Analyzuje zdrojový kód, hodnotí jej podle řady kritérií a
 +poskytuje tak řadu informací o nich. Umožňuje klasifikovat a hodnotit
 +jednotlivé projekty, jejich vývojáře,​ ale i najít nové přátele mezi
 +uživateli. ​
 +
 +Následující statistiky jsou z projektu Ohloh:.
 +
 +===Basic Stats===
 +
 +<​html><​script type="​text/​javascript"​ src="​http://​www.ohloh.net/​p/​345317/​widgets/​project_basic_stats.js"></​script></​html>​
 +
 +===Factoids===
 +
 +<​html><​script type="​text/​javascript"​ src="​http://​www.ohloh.net/​p/​345317/​widgets/​project_factoids.js"></​script></​html>​
 +
 +<​html><​script type="​text/​javascript"​ src="​http://​www.ohloh.net/​p/​345317/​widgets/​project_languages.js"></​script></​html>​
 +
 +Můžete podpořit tento projekt a přidat se mezi uživatele programu
 +OOFEM na ohloh.net. Zaregistrujte se a přidejte OOFEM mezi své
 +aplikace! Podpoříte tak jeho vývojáře a uděláte jim radost. ​
 +<​html><​script type="​text/​javascript"​ src="​http://​www.ohloh.net/​p/​345317/​widgets/​project_users_logo.js"></​script></​html>​
 +
 +{{page>​misc:​cz_bottom&​nofooter}}
 +{{page>​misc:​cz_counter&​nofooter}}
  
cz/statistics.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 (external edit)