User Tools

Site Tools


borkuv_beh:borkuv_beh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
borkuv_beh:borkuv_beh [2018/05/31 08:37]
bp [Důležité informace:]
borkuv_beh:borkuv_beh [2018/06/01 13:23] (current)
bp
Line 11: Line 11:
 {{ :​borkuv_beh:​bb_2014.jpg?​direct&​500|}} {{ :​borkuv_beh:​bb_2014.jpg?​direct&​500|}}
  
-  * Kdy: Letošní ročník (2018) proběhne ve čtvrtek, 31. května od 17:30+  * Kdy: Letošní ročník (2018) proběhl ve čtvrtek, 31. května od 17:30
   * Kde: okruhová, rovinatá trať 3.8 km ve Stromovce, start u Malé říčky (slepé rameno Vltavy). Viz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​mereni-vzdalenosti&​x=14.4149306&​y=50.1095834&​z=16&​rm=9h02.xYD8RDnANJgHFMN4kL9Ia2Gfla494l49Jy2GHvD1KFD8MaC1PsKNNzJnLUK9KwMnIJ6GDgPGEbQgHWS1H68GKeW9Mb89RwRnSmR0WcOnUxQgS6806OVNMrS9QITG8rQGRfO8f3DO9feAgf0FBQ86Ggd8gOFgh9gSx49O9GG85H88149Vn4gW8F1SEFgQAG06GHNLcfiNFB49gOwfj8gRyINMjE8LlJ8ISGnED|mapa]].   * Kde: okruhová, rovinatá trať 3.8 km ve Stromovce, start u Malé říčky (slepé rameno Vltavy). Viz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​mereni-vzdalenosti&​x=14.4149306&​y=50.1095834&​z=16&​rm=9h02.xYD8RDnANJgHFMN4kL9Ia2Gfla494l49Jy2GHvD1KFD8MaC1PsKNNzJnLUK9KwMnIJ6GDgPGEbQgHWS1H68GKeW9Mb89RwRnSmR0WcOnUxQgS6806OVNMrS9QITG8rQGRfO8f3DO9feAgf0FBQ86Ggd8gOFgh9gSx49O9GG85H88149Vn4gW8F1SEFgQAG06GHNLcfiNFB49gOwfj8gRyINMjE8LlJ8ISGnED|mapa]].
   * Startovné: 60 Kč (zahrnuje obcerstvení v cíli).   * Startovné: 60 Kč (zahrnuje obcerstvení v cíli).
Line 24: Line 24:
 ===== Další informace: ===== ===== Další informace: =====
 {{ :​borkuv_beh:​bb-logo.png?​nolink&​100|}} {{ :​borkuv_beh:​bb-logo.png?​nolink&​100|}}
-  * Loni se na start postavil rekordní počet 29 borců v běžeckém závodě. Počasí bylo pro sportovce ​prakticky ideální. Vítězem běžeckého závodu v kategorii mužů se stal v novém traťovém rekordu David Kučera, který o 4 vteřiny překonal dlouho nepřekonaný čas Štěpána Kodedy, v kategorii žen zvítězila ​Terka Otcovská časem 17:34. Bruslařský závod ​se neuskutečnil. Následnou grilovací party oživila hudební gratulace. Velké díky všem účastníkům i těm, co přišli fandit a pomoci. ​+  * Letos se na start postavilo 20 borců v běžeckém závodě, krom toho Kaja Jandová dala procházku za pečlivého dozoru Terky Otcovské. Počasí bylo teplé a tak to pro sportovce ​bylo náročné. Vítězem běžeckého závodu v kategorii mužů se stal Petr Havlásek, v kategorii žen zvítězila ​Alena Zemanová. Bruslařský závod ​vyhrál Martin Verner. Velké díky všem účastníkům i těm, co přišli fandit a pomoci. ​
  
-  * Výsledky ​loňského ​ročníku: {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_2017.pdf|}} ​a rozsáhlá [[https://​goo.gl/​photos/​gmqMdeb9S6HFXnxv6|fotodokumentace]] (díky Adéle Hlobilové a Zdeňku Jandovi).+  * Výsledky ​letošního ​ročníku: {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_2018.pdf|}}. ​
   * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2017** {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_statistika.pdf|}}   * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2017** {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_statistika.pdf|}}
   * Výsledky předchozích ročníků: {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2010.pdf|2010}},​ {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2011.pdf|2011}},​ [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Pp2EWN8perb4KFbyxidcLF66UH0ozzpNJlIY91MpHYg/​edit?​usp=sharing|2012-2017]]   * Výsledky předchozích ročníků: {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2010.pdf|2010}},​ {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2011.pdf|2011}},​ [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Pp2EWN8perb4KFbyxidcLF66UH0ozzpNJlIY91MpHYg/​edit?​usp=sharing|2012-2017]]
   * Fotografie z předchozích ročníků:   * Fotografie z předchozích ročníků:
 +    * [[https://​goo.gl/​photos/​gmqMdeb9S6HFXnxv6|fotodokumentace]] (díky Adéle Hlobilové a Zdeňku Jandovi).
     * [[https://​goo.gl/​photos/​Fw8vdCPJimZEybhA7|2016]],​ video ze startu a dobehu ([[https://​www.youtube.com/​watch?​v=bvd_uXhvwlE|YouTube]]) a dojezdu bruslaru ([[https://​www.youtube.com/​watch?​v=Kg7Kx5vPKCk|YouTube]])     * [[https://​goo.gl/​photos/​Fw8vdCPJimZEybhA7|2016]],​ video ze startu a dobehu ([[https://​www.youtube.com/​watch?​v=bvd_uXhvwlE|YouTube]]) a dojezdu bruslaru ([[https://​www.youtube.com/​watch?​v=Kg7Kx5vPKCk|YouTube]])
     * [[http://​picasaweb.google.com/​118053242118994855756/​05_BB03|2015]] (díky Adéle Pospíšilové),​ Bořkův song na [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=GbLpsbSzoSo|YouTube]]     * [[http://​picasaweb.google.com/​118053242118994855756/​05_BB03|2015]] (díky Adéle Pospíšilové),​ Bořkův song na [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=GbLpsbSzoSo|YouTube]]
borkuv_beh/borkuv_beh.txt · Last modified: 2018/06/01 13:23 by bp