User Tools

Site Tools


borkuv_beh:borkuv_beh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
borkuv_beh:borkuv_beh [2018/06/01 13:23]
bp
borkuv_beh:borkuv_beh [2019/04/16 14:28] (current)
bp
Line 1: Line 1:
  
-====== ​48. Bořkův běh - sportovně-společenská akce pořádaná komunitou běžců na katedře mechaniky. ====== ​+====== ​49. Bořkův běh - sportovně-společenská akce pořádaná komunitou běžců na katedře mechaniky. ====== ​
 {{ :​borkuv_beh:​bp-usti_small.jpg?​60|}} {{ :​borkuv_beh:​bp-usti_small.jpg?​60|}}
  
-Neseď pořád v kanceláři u počítače a přijď si prokysličit mozek a protáhnout atrofované svaly v rámci dnes již tradičního ​Bořkova ​běhu ve Stromovce, spojeného s následnou barbekjů party přímo v cíli (mňamka na grilu a pivko pro každého účastníka) a následným posezením v blízké restauraci. Pokud chceš, můžeš místo běhu soutěžit v závodu na kolečkových bruslích. ​+Rok utekl jako voda a další ročník Bořkova běhu je opět tady! 
 +Je to výborná příležitost zvednout se od počítače a přijít si prokysličit mozek a protáhnout atrofované svaly v rámci dnes již tradičního běhu ve Stromovce, spojeného s následnou barbekjů party přímo v cíli (mňamka na grilu a pivko pro každého účastníka) a následným posezením v blízké restauraci. Pokud chceš, můžeš místo běhu soutěžit v závodu na kolečkových bruslích. ​
  
 Pokud nechceš sportovat, můžeš pomoci s organizací:​ časomíra, grilování párků, fotodokumentace,​.... Děti, psi, manželky, milenky vítáni, stejně jako dobrá nálada a zdravá rivalita mezi účastníky. ​ Pokud nechceš sportovat, můžeš pomoci s organizací:​ časomíra, grilování párků, fotodokumentace,​.... Děti, psi, manželky, milenky vítáni, stejně jako dobrá nálada a zdravá rivalita mezi účastníky. ​
Line 11: Line 12:
 {{ :​borkuv_beh:​bb_2014.jpg?​direct&​500|}} {{ :​borkuv_beh:​bb_2014.jpg?​direct&​500|}}
  
-  * Kdy: Letošní ročník (2018) proběhl ve čtvrtek, ​31. května od 17:30+  * Kdy: Letošní ročník (2019) proběhne ve čtvrtek, ​30. května od 17:30
   * Kde: okruhová, rovinatá trať 3.8 km ve Stromovce, start u Malé říčky (slepé rameno Vltavy). Viz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​mereni-vzdalenosti&​x=14.4149306&​y=50.1095834&​z=16&​rm=9h02.xYD8RDnANJgHFMN4kL9Ia2Gfla494l49Jy2GHvD1KFD8MaC1PsKNNzJnLUK9KwMnIJ6GDgPGEbQgHWS1H68GKeW9Mb89RwRnSmR0WcOnUxQgS6806OVNMrS9QITG8rQGRfO8f3DO9feAgf0FBQ86Ggd8gOFgh9gSx49O9GG85H88149Vn4gW8F1SEFgQAG06GHNLcfiNFB49gOwfj8gRyINMjE8LlJ8ISGnED|mapa]].   * Kde: okruhová, rovinatá trať 3.8 km ve Stromovce, start u Malé říčky (slepé rameno Vltavy). Viz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​mereni-vzdalenosti&​x=14.4149306&​y=50.1095834&​z=16&​rm=9h02.xYD8RDnANJgHFMN4kL9Ia2Gfla494l49Jy2GHvD1KFD8MaC1PsKNNzJnLUK9KwMnIJ6GDgPGEbQgHWS1H68GKeW9Mb89RwRnSmR0WcOnUxQgS6806OVNMrS9QITG8rQGRfO8f3DO9feAgf0FBQ86Ggd8gOFgh9gSx49O9GG85H88149Vn4gW8F1SEFgQAG06GHNLcfiNFB49gOwfj8gRyINMjE8LlJ8ISGnED|mapa]].
   * Startovné: 60 Kč (zahrnuje obcerstvení v cíli).   * Startovné: 60 Kč (zahrnuje obcerstvení v cíli).
   * Kategorie: Master (studenti, doktorandi, technici a asistenti), Elite Senior (docenti, profesoři).   * Kategorie: Master (studenti, doktorandi, technici a asistenti), Elite Senior (docenti, profesoři).
   * Ceny pro vítěze: Diplom pro prvního a posledního v kategorii, zvláštní cena pro absolutního vítěze.   * Ceny pro vítěze: Diplom pro prvního a posledního v kategorii, zvláštní cena pro absolutního vítěze.
-  * Kdo bude mít zájem, akce bude pokračovat posezením v **restauraci ​na Slamníku**, rezervace je od 20:00+  * Kdo bude mít zájem, akce bude pokračovat posezením v **restauraci ​u Pramene**, rezervace je od 19:30
-  * Registrace ​pro letošní ročník byla ukončena.  +  * Registrace ​prostřednictvím webového formuláře https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLSeMYfRkU18ZPRAMwXrL7krHuJ-MNBQJYiHcArQTbiSLRkfb8Q/​viewform?​usp=sf_link 
-  * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1yYE-KWt6h7ahFSI1j1LtUU7c_SJOPyPSaYOiPZ4vE2s/​edit?​usp=sharing|Seznam registrovaných účastniků]] ​+  * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Ix2DvC5KZgKvFWREM_j5RLts5OKD9xiB17oRDgZYy6c/​edit?​usp=sharing|Seznam registrovaných účastniků]] ​
   * Sponzor: [[http://​www.oofem.org|oofem.org]]   * Sponzor: [[http://​www.oofem.org|oofem.org]]
  
Line 24: Line 25:
 ===== Další informace: ===== ===== Další informace: =====
 {{ :​borkuv_beh:​bb-logo.png?​nolink&​100|}} {{ :​borkuv_beh:​bb-logo.png?​nolink&​100|}}
-  * Letos se na start postavilo 20 borců v běžeckém závodě, krom toho Kaja Jandová dala procházku za pečlivého dozoru Terky Otcovské. Počasí bylo teplé a tak to pro sportovce bylo náročné. Vítězem běžeckého závodu v kategorii mužů se stal Petr Havlásek, v kategorii žen zvítězila Alena Zemanová. Bruslařský závod vyhrál Martin Verner. Velké díky všem účastníkům i těm, co přišli fandit a pomoci. ​+  * Loni se na start postavilo 20 borců v běžeckém závodě, krom toho Kaja Jandová dala procházku za pečlivého dozoru Terky Otcovské. Počasí bylo teplé a tak to pro sportovce bylo náročné. Vítězem běžeckého závodu v kategorii mužů se stal Petr Havlásek, v kategorii žen zvítězila Alena Zemanová. Bruslařský závod vyhrál Martin Verner. Velké díky všem účastníkům i těm, co přišli fandit a pomoci. ​
  
-  * Výsledky ​letošního ​ročníku: {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_2018.pdf|}}. ​+  * Výsledky ​lonského ​ročníku: {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_2018.pdf|}}. ​
   * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2017** {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_statistika.pdf|}}   * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2017** {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_statistika.pdf|}}
   * Výsledky předchozích ročníků: {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2010.pdf|2010}},​ {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2011.pdf|2011}},​ [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Pp2EWN8perb4KFbyxidcLF66UH0ozzpNJlIY91MpHYg/​edit?​usp=sharing|2012-2017]]   * Výsledky předchozích ročníků: {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2010.pdf|2010}},​ {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2011.pdf|2011}},​ [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Pp2EWN8perb4KFbyxidcLF66UH0ozzpNJlIY91MpHYg/​edit?​usp=sharing|2012-2017]]
borkuv_beh/borkuv_beh.1527852229.txt.gz · Last modified: 2018/06/01 13:23 by bp