User Tools

Site Tools


borkuv_beh:borkuv_beh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
borkuv_beh:borkuv_beh [2019/04/16 14:28]
bp
borkuv_beh:borkuv_beh [2019/06/06 14:08] (current)
bp [Další informace:]
Line 12: Line 12:
 {{ :​borkuv_beh:​bb_2014.jpg?​direct&​500|}} {{ :​borkuv_beh:​bb_2014.jpg?​direct&​500|}}
  
-  * Kdy: Letošní ročník (2019) proběhne ve čtvrtek, 30. května od 17:30+  * Kdy: Letošní ročník (2019) proběhl ve čtvrtek, 30. května od 17:30
   * Kde: okruhová, rovinatá trať 3.8 km ve Stromovce, start u Malé říčky (slepé rameno Vltavy). Viz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​mereni-vzdalenosti&​x=14.4149306&​y=50.1095834&​z=16&​rm=9h02.xYD8RDnANJgHFMN4kL9Ia2Gfla494l49Jy2GHvD1KFD8MaC1PsKNNzJnLUK9KwMnIJ6GDgPGEbQgHWS1H68GKeW9Mb89RwRnSmR0WcOnUxQgS6806OVNMrS9QITG8rQGRfO8f3DO9feAgf0FBQ86Ggd8gOFgh9gSx49O9GG85H88149Vn4gW8F1SEFgQAG06GHNLcfiNFB49gOwfj8gRyINMjE8LlJ8ISGnED|mapa]].   * Kde: okruhová, rovinatá trať 3.8 km ve Stromovce, start u Malé říčky (slepé rameno Vltavy). Viz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​mereni-vzdalenosti&​x=14.4149306&​y=50.1095834&​z=16&​rm=9h02.xYD8RDnANJgHFMN4kL9Ia2Gfla494l49Jy2GHvD1KFD8MaC1PsKNNzJnLUK9KwMnIJ6GDgPGEbQgHWS1H68GKeW9Mb89RwRnSmR0WcOnUxQgS6806OVNMrS9QITG8rQGRfO8f3DO9feAgf0FBQ86Ggd8gOFgh9gSx49O9GG85H88149Vn4gW8F1SEFgQAG06GHNLcfiNFB49gOwfj8gRyINMjE8LlJ8ISGnED|mapa]].
   * Startovné: 60 Kč (zahrnuje obcerstvení v cíli).   * Startovné: 60 Kč (zahrnuje obcerstvení v cíli).
Line 18: Line 18:
   * Ceny pro vítěze: Diplom pro prvního a posledního v kategorii, zvláštní cena pro absolutního vítěze.   * Ceny pro vítěze: Diplom pro prvního a posledního v kategorii, zvláštní cena pro absolutního vítěze.
   * Kdo bude mít zájem, akce bude pokračovat posezením v **restauraci u Pramene**, rezervace je od 19:30.   * Kdo bude mít zájem, akce bude pokračovat posezením v **restauraci u Pramene**, rezervace je od 19:30.
-  * Registrace ​prostřednictvím webového formuláře https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLSeMYfRkU18ZPRAMwXrL7krHuJ-MNBQJYiHcArQTbiSLRkfb8Q/​viewform?​usp=sf_link+  * Registrace ​na akci ukončena
   * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Ix2DvC5KZgKvFWREM_j5RLts5OKD9xiB17oRDgZYy6c/​edit?​usp=sharing|Seznam registrovaných účastniků]] ​   * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Ix2DvC5KZgKvFWREM_j5RLts5OKD9xiB17oRDgZYy6c/​edit?​usp=sharing|Seznam registrovaných účastniků]] ​
   * Sponzor: [[http://​www.oofem.org|oofem.org]]   * Sponzor: [[http://​www.oofem.org|oofem.org]]
Line 25: Line 25:
 ===== Další informace: ===== ===== Další informace: =====
 {{ :​borkuv_beh:​bb-logo.png?​nolink&​100|}} {{ :​borkuv_beh:​bb-logo.png?​nolink&​100|}}
-  * Loni se na start postavilo ​20 borců v běžeckém závodě, ​krom toho Kaja Jandová dala procházku za pečlivého dozoru Terky Otcovské. Počasí bylo teplé a tak to pro sportovce bylo náročné. Vítězem běžeckého závodu v kategorii mužů se stal Petr Havlásek, v kategorii žen zvítězila ​Alena Zemanová. Bruslařský závod ​vyhrál Martin Verner. Velké díky všem účastníkům i těm, co přišli fandit a pomoci. ​+  * Letos se na start postavilo ​27 borců v běžeckém závodě, ​a dva učastnící bruslařské soutěže. Počasí bylo příjemné. Vítězem běžeckého závodu v kategorii mužů se stal Petr Havlásek, v kategorii žen zvítězila ​Kristina Böhmová. Bruslařský závod ​vyhrála Zita Lepšová, která těsně porazila Matěje. Velké díky všem účastníkům i těm, co přišli fandit a pomoci. ​
  
-  * Výsledky ​lonského ​ročníku: {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_2018.pdf|}}.  +  * Výsledky ​letošního ​ročníku: {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_2019.pdf|}}.  
-  * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2017** {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_statistika.pdf|}} +  * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2019** {{:​borkuv_beh:​bb_vysledky_statistika.pdf|}} 
-  * Výsledky předchozích ročníků: {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2010.pdf|2010}},​ {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2011.pdf|2011}},​ [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Pp2EWN8perb4KFbyxidcLF66UH0ozzpNJlIY91MpHYg/​edit?​usp=sharing|2012-2017]]+  * **Histogram dosažených časů (2012-2019)** [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​e/​2PACX-1vQBTSQmz4Yke-rM1okzfXLm4bSx14y60WRppydTIM98LkHvyOcRhtlZTGxrWVrARD8_sErEGkZczx9z/​pubchart?​oid=926959662&​format=interactive | zde]] 
 +  * Výsledky předchozích ročníků: {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2010.pdf|2010}},​ {{:​borkuv_beh:​borkuv_beh_vysledky_2011.pdf|2011}},​ [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Pp2EWN8perb4KFbyxidcLF66UH0ozzpNJlIY91MpHYg/​edit?​usp=sharing|2012-2019]]
   * Fotografie z předchozích ročníků:   * Fotografie z předchozích ročníků:
     * [[https://​goo.gl/​photos/​gmqMdeb9S6HFXnxv6|fotodokumentace]] (díky Adéle Hlobilové a Zdeňku Jandovi).     * [[https://​goo.gl/​photos/​gmqMdeb9S6HFXnxv6|fotodokumentace]] (díky Adéle Hlobilové a Zdeňku Jandovi).
borkuv_beh/borkuv_beh.1555417700.txt.gz · Last modified: 2019/04/16 14:28 by bp