User Tools

Site Tools


edubeam:edubeam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
edubeam:edubeam [2018/05/08 00:07]
smilauer
edubeam:edubeam [2018/05/08 00:09] (current)
smilauer
Line 3: Line 3:
 EduBeam je univerzitní projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduchý,​ snadno ovladatelný program pro základní analýzu rámových konstrukcí.\\ **This page is also available in [[edubeam:​edubeam_en|English]].** EduBeam je univerzitní projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduchý,​ snadno ovladatelný program pro základní analýzu rámových konstrukcí.\\ **This page is also available in [[edubeam:​edubeam_en|English]].**
  
-Co program nabízí? V současné době umožňuje lineární statickou analýzu 2D rámových konstrukcí v grafickém prostředí. Pro ukázku funkcí je k dispozici [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=k5fgNPIM53g&​t=2s|krátký tutorial]].+Co program nabízí? V současné době umožňuje lineární statickou analýzu 2D rámových konstrukcí v grafickém prostředí. Pro ukázku funkcí je k dispozici [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=k5fgNPIM53g&​t=2s|krátký tutorial]] ​na YouTube.
  
 Hlavním cílem je nabídnout studentům jednoduché prostředí pro výpočty metodou konečných prvků, které mohou sami snadno rozšiřovat,​ využít své znalosti, ​ Hlavním cílem je nabídnout studentům jednoduché prostředí pro výpočty metodou konečných prvků, které mohou sami snadno rozšiřovat,​ využít své znalosti, ​
edubeam/edubeam.txt · Last modified: 2018/05/08 00:09 by smilauer